E-mail do OTPZK

APRS  Aktualności  Członkowie  Dx-Info  Foto-album  Galeria QSL  Komisja rewizyjna  Lokalizacja Technika  Zarząd  Zawody

 
Wymagane dokumenty dla wstępujących do PZK
 

Nadawcy: Nasłuchowcy:
  deklaracja członka PZK          deklaracja członka PZK  
  informacja członka PZK          informacja członka PZK (dwa egzemplarze)
    (w dwóch egzemplarzach)   wniosek o licencje  SWL   
  kserokopia licencji   kserokopia dowodu opłat
  kserokopia swiadectwa operatorskiego
  kserokopia dowodu opłat
 

  Wykaz aktualnych opłat 

 

 

 KLUBY      KPASR       PG APRS      SPDXC      SPOTC      ZG PZK