E-mail do OTPZK

  APRS  Aktualności  Członkowie  Dx-Info  Foto-album  Galeria QSL  Komisja rewizyjna  Lokalizacja   Technika  Zarząd  Zawody

1%_135px
 Aby przekazać 1% należnego podatku dla Polskiego Związku Krótkofalowców jako 
organizacji pożytku publicznego wystarczy wpisać w odpowiednią rubrykę rocznego zeznania podatkowego 
PIT 28, 36, 36L, 37, 38 i 39 numer KRS: 0000088401.

1% podatku mogą przekazać:

ryczałtowcy - PIT 28,

przedsiębiorcy - PIT 36,

przedsiębiorcy-liniowcy - PIT 36L,

pracownicy - PIT 37,

gracze giełdowi - PIT 38,

osoby, które sprzedały nieruchomość - PIT 39.


W najczęściej stosowanych formularzach należy zrobić to wg poniższego zestawienia:

1. w PIT 28

poz. 134 numer KRS,

poz. 135 kwota,

poz. 136 cel szczegółowy 1%,

poz. 137 zgoda na przekazanie danych osobowych darczyńcy


2. w PIT 36

poz. 323 numer KRS,

poz. 324 kwota,

poz. 325 cel szczegółowy 1%,

poz. 326 zgoda na przekazanie danych osobowych darczyńcy


3. w PIT 36L

poz. 94 numer KRS,

poz. 95 kwota,

poz. 96 cel szczegółowy 1%,

poz. 97 zgoda na przekazanie danych osobowych darczyńcy


4. w PIT 37

poz. 137 numer KRS,

poz. 138 kwota,

poz. 139 cel szczegółowy 1%,

poz. 140 zgoda na przekazane danych osobowych darczyńcy

5. w PIT 38

poz. 57 numer KRS,

poz. 58 kwota,

poz. 59 cel szczegółowy 1%,

poz. 60 zgoda na przekazane danych osobowych darczyńcy


6. w PIT 39

poz. 51 numer KRS,

poz. 52 kwota,

poz. 53 cel szczegółowy 1%,

poz. 54 zgoda na przekazane danych osobowych darczyńcy

W pozycji DODATKOWE INFORMACJE można uszczegółowić cel, na jaki chcemy
przekazać swój 1% -  np. OT04 - Klub SP2....
Zachęcamy Państwa do udostępniania urzędom informacji na swój temat.
Otrzymamy w ten sposób możliwość przekazywania podziękowań za wpłaty oraz informowania o celach, 
na jakie zostały przeznaczone.

  KLUBY      KPASR      PG APRS      SPDXC      SPOTC      ZG PZK