Historyczny felieton autorstwa Bolesława SP2ESH.


 Z żalem zawiadamiamy, że dniu dzisiejszym o godz. 10:50  zmarł nasz kolega, animator

 krótkofalarstwa bydgoskiego wieloletni Członek Zarządu naszego Oddziału ś.p. Bolesław SP2ESH.

Człowiek któremu krótkofalarstwo bydgoskie zawdzięcza najwspanialsze chwile w swojej historii.

Cześć Jego Pamięci.

Zarząd Oddziału 04 - 30.12.2016

Pogrzeb odbył  się czwartego stycznia (środa)  2017 r. o godz. 10:30  na cmentarzu

 Nowofarnym przy ul. Artyleryjskiej w Bydgoszczy.