E-mail do OTPZK

  APRS  Aktualności  Członkowie  Dx-Info  Foto-album  Galeria QSL  Komisja rewizyjna  Lokalizacja   Technika  Zarząd  Zawody

  

Opłatę za zgłoszenie anten (120 zł) należy przelać do : 
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta
85-122 Bydgoszcz, ul Jezuicka 6-14  konto:  04132000220195040000000000

  

KLUBY      KPASR      PG APRS      SPDXC      SPOTC      ZG PZK