E-mail do OTPZK

 APRS  Aktualności  Członkowie  Dx-Info  Foto-album  Galeria QSL  Komisja rewizyjna  Lokalizacja  Technika  Zarząd  Zawody

    

Skład komisji rewizyjnej O.T. PZK Bydgoszcz
Przewodniczący  Bogdan Bielicki SP2JNV tel. 606 452 123
Członek  Mikołaj Andraszewski  SQ2FRQ tel. 607 726 187
Członkini  Teresa Łuba  SP2DB tel.  508 309 739
Z-ca członka  Tomasz Kukliński  SQ2ICT tel. 695 147 484
Z-ca członka  Janusz Mieloch  SP2TDI tel. 694 222 986
22 luty 2017

   

  KLUBY      KPASR      PG APRS      SPDXC      SPOTC      ZG PZK